Tên hiệp hội: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 277 Trần Hưng Đạo, Phường 4,  TP Tuy Hoà, Phú Yên

Điện thoại: 057-3823865

E-mail: pyufo@vnn.vn

Lãnh đạo hiệp hội

Chủ tịch: Ông Ngô Văn Quỳ

Điện thoại: 057 3556209
Di động:    0913 448 431

Các Phó CT:
1. Ông Trần Phi Tơ

Điện thoại: 057 3823865
Di động:    0905 165 972

2. Ông Lê Hoài Linh
Điện thoại: 057 3823865
Di động:    0989 511 347

Tổng thư ký: Bà Bùi Thị Kim Thu
Di động: 0988 088 466

Other Articles

Pictures

Video Clip

normal-view3

normal-view3

normal-view3

normal-view3